Kancelaria Podatkowa Sp. z o.o. Ignaczak Kacprzak Gniadek
Księgowość online
więcej...

Nowości podatkowe

2015-09-14
Praca na rodzicielskim wydłuży urlop
więcej...
2015-08-11
Rozliczenia związane z dotacją na założenie firmy
więcej...
2015-06-16
Likwidacja nie rozwiązuje umów o pracę
więcej...
2015-03-31
Wyższe dodatki do zasiłku rodzinnego dla rodziców na urlopie wychowawczym - projekt
więcej...
2014-11-26
Zmiany w podatku akcyzowym od 1 stycznia 2015 r.
więcej...
archiwum

Nowości podatkowe

2015-09-14

W obowiązującym stanie prawnym pracownik przebywający na dodatkowym urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim może łączyć korzystanie z tych urlopów z pracą. Od 2 stycznia 2016 r., tj. od dnia wejścia w życie nowelizacji, przepisy regulujące taką pracę ulegną  zmianom.

Ustawa nowelizująca likwiduje dodatkowy urlop macierzyński, stąd od 2 stycznia 2016 r. przepisy Kodeksu pracy będą odnosiły się jedynie do łączenia pracy z urlopem rodzicielskim. Tak jak dotychczas pracownik będzie mógł podjąć pracę w czasie tego urlopu maksymalnie na pół etatu. Zupełną nowością jest jednak wydłużenie w takich przypadkach wymiaru urlopu rodzicielskiego. W razie podjęcia pracy na urlopie rodzicielskim wymiar tego urlopu ulegnie wydłużeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy wykonywanej przez pracownika w czasie tego urlopu, nie dłużej jednak niż do:

  • 64 tygodni - w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
     
  • 68 tygodni - w przypadku porodu mnogiego.

Wymiar okresu przedłużającego urlop rodzicielski będzie ustalany jako iloczyn liczby tygodni, przez które pracownik łączył urlop rodzicielski z pracą i wymiaru czasu pracy wykonywanej w czasie tego urlopu. Jeżeli łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą będzie się odbywało jedynie przez część tego urlopu, wydłużenie urlopu będzie ustalane tylko w odniesieniu do tej części. W przypadku gdy powstała w wyniku przedłużenia część urlopu rodzicielskiego nie będzie odpowiadała wielokrotności tygodnia, pracodawca udzieli jej w dniach, przy czym niepełny dzień będzie pomijany.