Kancelaria Podatkowa Sp. z o.o. Ignaczak Kacprzak Gniadek
Księgowość online
więcej...

Nowości podatkowe

2015-09-14
Praca na rodzicielskim wydłuży urlop
więcej...
2015-08-11
Rozliczenia związane z dotacją na założenie firmy
więcej...
2015-06-16
Likwidacja nie rozwiązuje umów o pracę
więcej...
2015-03-31
Wyższe dodatki do zasiłku rodzinnego dla rodziców na urlopie wychowawczym - projekt
więcej...
2014-11-26
Zmiany w podatku akcyzowym od 1 stycznia 2015 r.
więcej...
archiwum

Nowości podatkowe

2015-06-16

Czy umowy o pracę ulegną wypowiedzeniu z dniem ogłoszenia likwidacji?

NIE! Sam fakt ogłoszenia likwidacji pracodawcy nie powoduje samoczynnego wypowiedzenia umów o pracę. Podobnie skutek taki nie zachodzi w przypadku ogłoszenia upadłości pracodawcy. Upadłość ani likwidacja nie są przesłankami rozwiązania umowy o pracę z mocy prawa. W takich sytuacjach nie dochodzi też do wygaśnięcia umowy o pracę, z wygaśnięciem mamy bowiem do czynienia tylko wtedy, gdy przewidują to przepisy (np. z powodu śmierci pracownika lub upływu 3 miesięcy jego tymczasowego aresztowania). Nie wystarczy też wykreślenie firmy z rejestru - obie strony lub sam pracodawca muszą samodzielnie podjąć czynności zmierzające do rozwiązania umowy.

Upadłość lub likwidacja pracodawcy nie zastępuje wypowiedzenia lub porozumienia stron o rozwiązaniu umowy o pracę.

W razie wypowiadania umów z uwagi na upadłość lub likwidację pracodawcy nie obowiązują żadne szczególne ochronki przed zwolnieniem, jak np. dla pracowników w wieku przedemerytalnym lub dla pracownic w ciąży.