Kancelaria Podatkowa Sp. z o.o. Ignaczak Kacprzak Gniadek
Online accounting
more...

Tax news

2011-02-08
Tax news are daily updated in the Polish version of this site. The news are translated into English within the co-operation with our foreign partner.
more...
archive

Tax news

2015-06-16

Czy umowy o pracę ulegną wypowiedzeniu z dniem ogłoszenia likwidacji?

NIE! Sam fakt ogłoszenia likwidacji pracodawcy nie powoduje samoczynnego wypowiedzenia umów o pracę. Podobnie skutek taki nie zachodzi w przypadku ogłoszenia upadłości pracodawcy. Upadłość ani likwidacja nie są przesłankami rozwiązania umowy o pracę z mocy prawa. W takich sytuacjach nie dochodzi też do wygaśnięcia umowy o pracę, z wygaśnięciem mamy bowiem do czynienia tylko wtedy, gdy przewidują to przepisy (np. z powodu śmierci pracownika lub upływu 3 miesięcy jego tymczasowego aresztowania). Nie wystarczy też wykreślenie firmy z rejestru - obie strony lub sam pracodawca muszą samodzielnie podjąć czynności zmierzające do rozwiązania umowy.

Upadłość lub likwidacja pracodawcy nie zastępuje wypowiedzenia lub porozumienia stron o rozwiązaniu umowy o pracę.

W razie wypowiadania umów z uwagi na upadłość lub likwidację pracodawcy nie obowiązują żadne szczególne ochronki przed zwolnieniem, jak np. dla pracowników w wieku przedemerytalnym lub dla pracownic w ciąży.