Kancelaria Podatkowa Sp. z o.o. Ignaczak Kacprzak Gniadek
Księgowość online
więcej...

Nowości podatkowe

2015-09-14
Praca na rodzicielskim wydłuży urlop
więcej...
2015-08-11
Rozliczenia związane z dotacją na założenie firmy
więcej...
2015-06-16
Likwidacja nie rozwiązuje umów o pracę
więcej...
2015-03-31
Wyższe dodatki do zasiłku rodzinnego dla rodziców na urlopie wychowawczym - projekt
więcej...
2014-11-26
Zmiany w podatku akcyzowym od 1 stycznia 2015 r.
więcej...
archiwum

Zasady współpracy

Zasadą, jaką nasza Kancelaria kieruje się w relacjach z klientami jest
„value for money” – wysoka wartość za rozsądną cenę.

Istotnym elementem naszej pracy jest opieka nad Klientem przez jednego z Partnerów naszej Kancelarii. Codzienna współpraca z Klientem spoczywa w rękach księgowego – specjalisty w danej dziedzinie. W przypadkach wymagających bardziej złożonych rozwiązań tworzone są zespoły zadaniowe, które pracują nad rozwiązaniem interesujących Klienta zagadnień. Nad każdym zespołem czuwa oddelegowany Partner Kancelarii i Kierownik zespołu.

Szanując czas i pieniądze naszych klientów, reagujemy na jego potrzeby szybko i zajmujemy się sprawami bezzwłocznie. Standardem pracy kancelarii jest szybka i otwarta komunikacja z klientem, a także przejrzystość w zakresie rozliczeń, obejmująca m.in. niezwłoczne informowanie o wszelkich istotnych dla Firmy informacjach księgowych i podatkowych.

Stosowane przez Kancelarię stawki i cenniki są uzależnione od :
- Specyfiki i rodzaju sprawy, a także od pozycji i doświadczenia zaangażowanych członków zespołu Kancelarii. 
- Ilości dokumentów księgowych
- Rodzaju prowadzonej działalności
- Wielkości przychodów
- Ilości składników majątku przedsiębiorstwa
- Indywidualnych oczekiwań zleceniodawcy