Kancelaria Podatkowa Sp. z o.o. Ignaczak Kacprzak Gniadek
Księgowo¶ć online
więcej...

Nowo¶ci podatkowe

2015-09-14
Praca na rodzicielskim wydłuży urlop
więcej...
2015-08-11
Rozliczenia związane z dotacją na założenie firmy
więcej...
2015-06-16
Likwidacja nie rozwiÄ…zuje umĂłw o pracÄ™
więcej...
2015-03-31
Wyższe dodatki do zasiłku rodzinnego dla rodziców na urlopie wychowawczym - projekt
więcej...
2014-11-26
Zmiany w podatku akcyzowym od 1 stycznia 2015 r.
więcej...
archiwum

Nowo¶ci podatkowe

2013-09-05

 Paragon musi być czytelny i umoĹĽliwiać nabywcy sprawdzenie prawidĹ‚owoĹ›ci dokonanej transakcji. PosĹ‚ugiwanie siÄ™ nazwami na paragonie, ktĂłre nie pozwalajÄ… na jednoznacznÄ… identyfikacjÄ™ sprzedawanego produktu jest niezgodne z prawem.

Wystawiając paragon podatnik musi zawrzeć w nim co najmniej:

1) imię i nazwisko lub nazwę podatnika, adres punktu sprzedaży, a dla sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych - adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika;

2) numer identyfikacji podatkowej podatnika (NIP);

3) numer kolejny wydruku;

4) datÄ™ oraz godzinÄ™ i minutÄ™ sprzedaĹĽy;

5) oznaczenie "PARAGON FISKALNY";

6) nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację;

7) cenę jednostkową towaru lub usługi;8) ilość i wartość sumaryczną sprzedaży danego towaru lub usługi z oznaczeniem literowym przypisanej stawki podatku;

9) wartość rabatów lub narzutów, o ile występują;

10) wartość sprzedaży brutto i kwoty podatku według poszczególnych stawek podatku po uwzględnieniu rabatów lub narzutów;

11) wartość sprzedaży zwolnionej od podatku;

12) Ĺ‚Ä…cznÄ… kwotÄ™ podatku;

13) Ĺ‚Ä…cznÄ… kwotÄ™ sprzedaĹĽy brutto;

14) oznaczenie waluty, w ktĂłrej rejestrowana jest sprzedaĹĽ, przynajmniej przy Ĺ‚Ä…cznej kwocie sprzedaĹĽy brutto;

15) kolejny numer paragonu fiskalnego;

16) numer kasy i oznaczenie kasjera - przy więcej niż jednym stanowisku kasowym;

17) numer identyfikacji podatkowej nabywcy (NIP nabywcy) - na ĹĽÄ…danie nabywcy;

18) logo fiskalne i numer unikatowy kasy umieszczone centralnie w ostatniej linii paragonu fiskalnego.