Kancelaria Podatkowa Sp. z o.o. Ignaczak Kacprzak Gniadek
Księgowość online
więcej...

Nowości podatkowe

2015-09-14
Praca na rodzicielskim wydłuży urlop
więcej...
2015-08-11
Rozliczenia związane z dotacją na założenie firmy
więcej...
2015-06-16
Likwidacja nie rozwiązuje umów o pracę
więcej...
2015-03-31
Wyższe dodatki do zasiłku rodzinnego dla rodziców na urlopie wychowawczym - projekt
więcej...
2014-11-26
Zmiany w podatku akcyzowym od 1 stycznia 2015 r.
więcej...
archiwum

Nowości podatkowe

2014-07-11

Zgłoszenie otrzymania darowizny - nowy wzór formularza SD-Z2

Zgodnie z obecnym stanem prawnym, złożenie zgłoszenia SD-Z2 jest warunkiem zwolnienia z podatku od spadków i darowizn – w przypadku nabycia przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwa, ojczyma lub macochę własności rzeczy lub praw majątkowych tytułem darowizny albo polecenia darczyńcy.

W przypadku środków pieniężnych nabyte tytułem darowizny, wymagane jest udokumentowanie ich otrzymania na rachunek bankowy, rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową (SKOK) lub też na inny rachunek płatniczy.

Z obecnych wzorów będzie można korzystać do 30 czerwca 2015 r., przy założeniu, że otrzymanie środków pieniężnych będzie udokumentowane dowodem przekazania na rachunek bankowy podatnika, rachunek prowadzony przez SKOK lub przekazem pocztowym.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt rozporządzenia (z dnia 3 lipca 2014 r.) Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych.

Rozporządzenie wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.