Kancelaria Podatkowa Sp. z o.o. Ignaczak Kacprzak Gniadek
Księgowość online
więcej...

Nowości podatkowe

2015-09-14
Praca na rodzicielskim wydłuży urlop
więcej...
2015-08-11
Rozliczenia związane z dotacją na założenie firmy
więcej...
2015-06-16
Likwidacja nie rozwiązuje umów o pracę
więcej...
2015-03-31
Wyższe dodatki do zasiłku rodzinnego dla rodziców na urlopie wychowawczym - projekt
więcej...
2014-11-26
Zmiany w podatku akcyzowym od 1 stycznia 2015 r.
więcej...
archiwum

Nowości podatkowe

2014-06-10

Będą uproszczenia w zakresie ewidencji podatników

więcej
2014-06-09

9 czerwca świętujemy Dzień Księgowego. Z tej okazji życzymy wszystkim Księgowym spełnienia marzeń, tych zawodowych i tych osobistych, zawsze pogodnych dni, a także elastycznych terminów, bezbłędnych rozliczeń, rozwiązania każdego problemu oraz przejrzystych przepisów :)

więcej
2014-06-03

30 maja 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego. Najważniejsza zmiana, szczególnie istotna dla przedsiębiorców, ale także innych podmiotów podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, dotyczy wysokości opłat za ogłaszanie w Monitorze wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego.

więcej
2014-05-26

Senat podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu kolejnego projektu ustawy - o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa. Przewiduje ona, że zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym będą podlegały przedawnieniu na takich samych zasadach, jak zobowiązania niezabezpieczone hipoteką lub zastawem rejestrowym.

więcej
2014-05-15

Nie ma specjalnych terminów odliczenia VAT z duplikatów faktur. Sposób rozliczenia duplikatów jest uzależniony od tego, czy faktura pierwotna wpłynęła do firmy, co zostało zaewidencjonowane w jej rejestrach. Jeśli nie wpłynęła, do odliczania VAT z duplikatu faktury stosujemy ogólne zasady odliczania VAT.

więcej
2014-05-14

Podatnicy wykorzystujący pojazdy samochodowe wyłącznie do działalności gospodarczej, dla których są obowiązani prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, są również zobowiązani do złożenia w urzędzie skarbowym informacji o tych pojazdach w terminie 7 dni od dnia, w którym poniosą pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami.

więcej
2014-04-15

Będą elektroniczne wnioski o wpis do Księgi Wieczystej

więcej
2014-04-11

Brak druku PIT-11 nie zwalnia od złożenia rozliczenia rocznego. Jeśli pracodawca nie prześle nam druku, do rozliczenia z fiskusem przydadzą się nam takie dokumenty jak: umowy, wyciągi bankowe, druki ZUS RMUA czy tzw. paski wynagrodzeń.

więcej
2014-04-10

Stopy procentowe bez zmian

więcej
2014-04-09

Od 9 kwietnia 2014 r. obowiązują nowe wzory formularzy: NIP-2 – zgłoszenia identyfikacyjnego/aktualizacyjnego osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem oraz załączników (NIP-2/A i NIP-D), NIP-7 – zgłoszenia identyfikacyjnego/aktualizacyjnego osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiem, ZAP-3 – zgłoszenia aktualizacyjnego osoby fizycznej będącej podatnikiem.

więcej
2014-04-08

Faktury powtarzalne

więcej
2014-04-07

Osoba, która przed rozpoczęciem działalności gospodarczej i złożeniem do urzędu skarbowego druku VAT-R - otrzyma faktury dokumentujące wydatki inwestycyjne, ma możliwość rozliczenia podatku VAT naliczonego z tego tytułu po rozpoczęciu działalności gospodarczej.

więcej
2014-03-24

Do 31 marca 2014 r. podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy odpowiada rokowi kalendarzowemu, składają zeznanie roczne.

więcej
2014-03-06

Nowy cennik usług pocztowych

więcej
2014-02-28

Tylko do końca lutego pracodawcy mają czas na to, aby przekazać zatrudnionym przez siebie osobom formularz PIT-11, potrzebny do rozliczenia się z urzędem skarbowym. Zgodnie z ustawą o PIT niezłożenie formularza w wyznaczonym terminie jest wykroczeniem skarbowym, za które zarówno pracownikowi, jak i pracodawcy grozi grzywna.

więcej