Kancelaria Podatkowa Sp. z o.o. Ignaczak Kacprzak Gniadek
Online Buchhaltung
mehr...

News

2011-03-14
Die Steuerneuheiten sind täglich in der polnischen Version unserer Internettseite aktualisiert Sie werden im Rahmen der Zusammenarbeit mit dem ausländischen Partner übersetzt. Mehr
mehr...
Archiv

News

2015-08-11

Rozliczenia związane z dotacją na założenie firmy

Oprócz kwot uzyskanych ze sprzedaży towarów i usług przychodami z działalności gospodarczej są również m.in. dotacje otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków. Wyjątkiem są tu, z zastrzeżeniami nieistotnymi w omawianej sytuacji, dotacje związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych - one nie stanowią firmowego przychodu. Z tego względu dotacja otrzymana przez uczestniczkę forum, w części przeznaczonej na nabyte przez nią, podlegające amortyzacji środki trwałe, nie stanowi przychodu firmowego. Natomiast część dotacji przeznaczona na nabycie materiałów i towarów jest przychodem z tego źródła, co nie oznacza jednak, że jest ona podatkowana. 

Z kolei obciążanie kosztów podatkowych wydatkami sfinansowanymi dotacją otrzymaną z FP zależy od rodzaju zakupionych składników majątku. Jeżeli z dotacji zakupione zostaną środki trwałe, to rozliczając je w kosztach przedsiębiorca powinien uwzględnić ograniczenia zawarte w art. 23 ust. 1 pkt 45 ustawy o pdof. Wynika z niego, że jeżeli podatnik zakup środka trwałego sfinansował dotacją, to odpisów amortyzacyjnych od jego wartości początkowej nie można ująć w kosztach. Gdy jednak zakup środka trwałego podatnik tylko częściowo finansuje z dotacji, a częściowo ze środków własnych, wówczas kosztu podatkowego nie stanowi odpis amortyzacyjny tylko od tej części jego wartości początkowej, która została pokryta dotacją.

Natomiast wydatki na zakup materiałów i towarów sfinansowane z dotacji, uczestniczka forum może rozliczać w kosztach podatkowych, mimo że dotacja korzysta ze zwolnienia od podatku, o którym mowa art. 21 ust. 1 pkt 121 ustawy o pdof.